แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2