รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

 

อำเภอกงหรา

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093010049

สามัคคีอนุสรณ์

กงหรา

กงหรา

2

1093010057

อนุบาลกงหรา

คลองทรายขาว

กงหรา

3

1093010054

บ้านควนประกอบ

คลองเฉลิม

กงหรา

4

1093340171

บ้านต้นประดู่

ชะรัด

กงหรา

5

1093340173

วัดพังกิ่ง

สมหวัง

กงหรา

 

 อำเภอเขาชัยสน

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093340060

บ้านควนโคกยา

เขาชัยสน

เขาชัยสน

2

1093340055

วัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)

จองถนน

เขาชัยสน

3

1093340063

บ้านเกาะทองสม

โคกม่วง

เขาชัยสน

4

1093340057

บ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)

หานโพธิ์

เขาชัยสน

5

1093340071

บ้านท่าลาด

ควนขนุน

เขาชัยสน

 

 อำเภอตะโหมด

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093340175

วัดตะโหมด

ตะโหมด

ตะโหมด

2

1093340180

บ้านพรุนายขาว

คลองใหญ่

ตะโหมด

3

1093340181

บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

แม่ขรี

ตะโหมด

 

 อำเภอปากพะยูน

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093010170

อนุบาลปากพะยูน

ปากพะยูน

ปากพะยูน

2

1093010168

วัดหัวควน

ดอนประดู่

ปากพะยูน

3

1093340134

บ้านโคกทราย

ดอนทราย

ปากพะยูน

4

1093340131

บ้านหารเทา(จรุงราษฏร์ดำเนิน)

หารเทา

ปากพะยูน

5

1093340147

บ้านบางมวง

ฝาละมี

ปากพะยูน

6

1093840142

บ้านเกาะนางคำ

เกาะนางคำ

ปากพะยูน

7

1093010163

วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

เกาะหมาก

ปากพะยูน


อำเภอป่าบอน

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093340199

บ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150

ป่าบอน

ป่าบอน

2

1093340204

วัดท่าดินแดง

วังใหม่

ป่าบอน

3

1093010213

บ้านหนองธง

หนองธง

ป่าบอน

4

1093340211

บ้านยางขาคีม

ทุ่งนารี

ป่าบอน

5

1093340217

บ้านควนหินแท่น

โคกทราย

ป่าบอน

 

 อำเภอบางแก้ว

ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

1

1093340246

บ้านหาดไข่เต่า

นาปะขอ

บางแก้ว

2

1093340241

อนุบาลบางแก้ว

ท่ามะเดื่อ

บางแก้ว

3

1093010216

บ้านโคกสัก

โคกสัก

บางแก้ว