ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน