ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC


กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ สพป.พัทลุง เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
โทรศัพท์ :  089-2994771
            :  074-695-914