สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : My Office
My Office


ผู้รับผิดชอบ สพป.พัทลุง เขต 2

กลุ่มอำนวยการ
    สารบรรณกลาง 
    โทรศัพท์ 074-695911
 
ผู้ดูแลระบบ 
    นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น 
    โทรศัพท์  089-2994771
                074-695-914